Totaal aantal pageviews

UITNODIGING De voorzitter en de leden van de raad van bestuur van het Vrijzinnig Werkingscentrum Zwijndrecht, hadden het genoegen u uit te nodigen
 op de openingsreceptie van hun 
25 ste jubileumjaar


op zaterdag 9 februari 2013 van 16 tot 18uur
in ’t Fakkeltje, Kazernestraat 15, Zwijndrecht (Burcht)


De Foto's vind u in het fotoalbum rechtsonder
Toespraak opening jubileumjaar  “ 25 jaar ’t FAKKELTJE” op 9 februari 2013

Ook als voorzitter van dit vrijzinnig centrum heet ik u allen van harte welkom op deze receptie.
De geschiedenis van ’t Fakkeltje in een notendop vertellen dat mag toch op een dag als vandaag.
OVM, dat begin jaren 80 uitgroeide tot een bloeiende vereniging, kreeg behoefte aan een eigen stek. Stilaan ontstond dan ook het idee om uit te kijken naar ruimte zodat de vergaderingen toch niet meer bij de bestuursleden thuis moesten doorgaan. Begin 1986 werden dan 2 oude huisjes aangekocht. Er was geen zekerheid of er genoeg financiële middelen ter beschikking zouden zijn om het te redden maar we waagden de sprong.
De vrijzinnige gemeenschap bleef niet bij de pakken zitten. Eerst op zoek naar vaklui: een metser, een loodgieter , een electrieker en we waren vertrokken. Daarbij kwamen nog eens 35 vrijwilligers die helemaal over geen enkele vakkennis beschikten maar zich ook voor 100% inzetten tijdens de werken. Gedurende meer dan een jaar offerden zij allen hun vrije tijd, zaterdagen, zondagen en feestdagen op om het centrum gestalte te doen krijgen. Er heerste een ongelofelijk kameraadschap en tijdens de middagpauze zorgden de vrouwen voor boterhammen en dronken we de lekkere soep van ons moemoe. Ik heb me al dikwijls de vraag gesteld…… zou dat nu, vandaag, nog kunnen ?
We zaten natuurlijk met veel twijfels en we hebben ons veel vragen gesteld…. zullen we het financieel aankunnen, zullen mensen de weg naar ’t Fakkeltje vinden, zullen we steeds over al die enthousiaste medewerkers kunnen blijven beschikken? We lieten ons niet uit het veld slaan en steunden mekaar voor 100%.
Om het beheer van het ontmoetingscentrum vlot en wettelijk te laten verlopen, werd in november 1987 een vzw opgericht onder de naam   “Vrijzinnig Werkingscentrum Zwijndrecht”. De invulling van het bestuur kende door de jaren heen verschillende wijzigingen maar steeds kon gerekend worden op de volledige inzet van de bestuursleden.
De niet aflatende inzet van al deze vrijwilligers, de talrijke giften en leningen van sympathisanten, de verkoop van een sticker “een steen voor ons huis”  en de uiteindelijke steun van de gemeentelijke overheid , hebben ervoor gezorgd dat eind 1987 ’t Fakkeltje zo goed als af was.
Onder massale belangstelling werd ’t Fakkeltje eindelijk geopend op 30 januari 1988. Prominenten van ver buiten de gemeente spraken vol lof over onze prestatie. Spijtig genoeg hebben we ze daarna nooit meer teruggezien. Op de aanwezigheid van onze plaatselijke bestuurders konden we gelukkig blijven rekenen.
Vandaag zie ik nog enkele van die pioniers. Anderen hebben andere interesses gekregen, zijn verhuisd naar andere oorden en spijtig genoeg zijn er ook een aantal overleden. Het is u waarschijnlijk opgevallen dat ik nog geen namen genoemd heb. Dat doe ik bewust. Ook al draai je hier 25 jaar mee, je kan het niet alleen. Je kan het niet zonder alle “passanten” en huidige medewerkers. We zijn immers allemaal schakels in één geheel.
Tot op heden werkt ’t Fakkeltje nog steeds onder eigen beheer. Dit houdt in dat er als vzw een structureel beleid gevoerd moet worden wat niet altijd eenvoudig is. Als je 25 jaar bestaat, komt er hier en daar wat sleet op. Tuinafsluitingen die handenvol geld kosten, een verwarmingsketel die moet vervangen worden, degelijk meubilair , ramen die plots een gevaar betekenen voor medewerkers en klanten, een dak dat lekt, loodgieters problemen, allerhande reparaties, schilderwerken, noem maar op. Net als bij u thuis komt het hier ook allemaal aan bod. Maar als we allemaal ons steentje bijdragen, zullen we ook dit weer overleven. We kunnen gelukkig rekenen op een groepje handige Harry ’s onder onze vrijwilligers, jongeren, maar ook mensen met 50 jaar ervaring.
Tijdens dit feestjaar plannen wij natuurlijk ook verschillende activiteiten zoals “Eitje pellen”, een voordracht, een BBQ, een debat en niet te vergeten onze opendeurdag. Voor meer informatie kan u altijd onze blog raadplegen of de aankondigingen hier in ’t Fakkeltje zelf in de kleine staanders of op ons prikbord. Voor elk wat wils dus en we hopen dan ook u op een van deze activiteiten te mogen begroeten.
Ik mag zeker niet vergeten onze financiële, materiële en morele medewerkers van harte te bedanken en te vernoemen
·       Het gemeentebestuur van Zwijndrecht
·       De instelling voor morele dienstverlening Antwerpen
·       De  Federatie van Vrijzinnige centra
·       Drankenhandel Carpentier en zijn Team
·       Mijn bestuur voor hun dagelijkse inzet
·       Maar VOORAL onze vrijwillige medewerkers VZW, OVM en GG voor hun belangloze inzet.

     Ons bestuur van de vzw, onze bardienstmedewerkers, onze verenigingen, onze klanten, zonder jullie is ’t Fakkeltje niks. Samenwerken, niet tegenwerken of onderwerpen maar samenwerken is het sleutelwoord en dan ben ik er zeker van dat we allemaal samen het Fakkeltje naar haar volgende jubileum kunnen loodsen.
En tenslotte wil ik graag afsluiten met dat prachtige citaat van Poincaré dat hier tegen ons plafond triomfeert

Het denken mag zich nooit onderwerpen, noch aan een dogma , noch aan een partij , noch aan een hartstocht , noch aan een belang , noch aan een vooroordeel , noch om het even wat , maar uitsluitend aan de feiten zelf , want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken .                                                                                              Ik dank u voor uw aanwezigheid en voor uw aandacht.
Michel Van Esbroeck
Voorzitter V.W.C. Zwijndrecht, ’t Fakkeltje.